Medische verklaringen

De huisarts mag meestal niet zomaar een medische verklaring afgeven. Medische verklaringen mogen meestal alleen worden afgeven door een onafhankelijke arts. Indien nodig kan die arts, met uw toestemming, informatie opvragen bij uw huisarts. Voor meer informatie, zie de websites https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/weigeringsbriefje.htm en www.verwijsafspraken.nl

Schengenverklaring
In veel landen is het bezit en het gebruik van medicijnen die onder de Opiumwet vallen verboden. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen, kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Daarvoor heeft u een Schengenverklaring nodig. Zie voor meer informatie de website https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

Actueel
14/07

Zomervakantie 2024

Van maandag 15 juli tot en met vrijdag 23 augustus is het zomervakantie. Dat b...

Lees meer
Meer nieuws