LSP

Uw huisarts houdt van u een medisch dossier bij. Dit dossier bevat medische informatie die ook nuttig kan zijn voor andere zorgverleners, zoals ziekenhuizen, apotheken en huisartsen op de huisartsenpost.

Via het zogenaamde Landelijk SchakelPunt (LSP) bestaat de mogelijkheid voor deze andere zorgverleners om medische informatie uit uw huisartsendossier op te vragen. Informatie wordt echter niet verstrekt zonder dat u toestemming hebt gegeven om uw medische dossier beschikbaar te stellen via het LSP.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.volgjezorg.nl of in de volgende folder: voorlichtingsfolder LSP .

U kunt de huisarts mondeling toestemming verlenen voor het delen van uw informatie via het LSP. Schriftelijk kan dit door het volgende formulier  in te vullen en bij de praktijk in te leveren: toestemmingsformulier .

Actueel
14/07

Zomervakantie 2024

Van maandag 15 juli tot en met vrijdag 23 augustus is het zomervakantie. Dat b...

Lees meer
Meer nieuws